Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en plinkocasinobe.click met betrekking tot het gebruik van de website plinkocasinobe.click en alle gerelateerde diensten die worden aangeboden via de website (hierna gezamenlijk aangeduid als 'de Website'). Door de Website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

Als u niet akkoord gaat met een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, dient u de Website niet te gebruiken.

Intellectueel eigendom

De inhoud van de Website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo's, merken, handelsnamen, audio en video, zijn eigendom van plinkocasinobe.click of zijn gevestigde partners en worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag de inhoud van de Website alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik raadplegen en afdrukken. Elk ander gebruik, waaronder maar niet beperkt tot reproductie, distributie, herpublicatie, wijziging of openbaarmaking van de inhoud van de Website, is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van plinkocasinobe.click.

Links naar externe websites

De Website kan links bevatten naar externe websites die geen eigendom zijn van, worden beheerd door of geassocieerd zijn met plinkocasinobe.click. Wij hebben geen controle over de inhoud, het beleid of de praktijken van externe websites en aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze websites. Het opnemen van links naar externe websites impliceert geen goedkeuring van of samenwerking met deze websites. U gaat ermee akkoord dat het bezoeken van externe websites op eigen risico is.

Beperking van aansprakelijkheid

U begrijpt en stemt ermee in dat het gebruik van de Website en de diensten op eigen risico is. De Website wordt op 'as is' basis aangeboden, zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. plinkocasinobe.click is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, schadevergoeding, verlies van gegevens of andere schade, voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid om de Website te gebruiken.

  • plinkocasinobe.click is niet verantwoordelijk voor enige inhoud geplaatst door gebruikers van de Website.
  • plinkocasinobe.click behoudt zich het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken de inhoud van de Website te wijzigen, bij te werken, aan te vullen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving.
  • plinkocasinobe.click is niet verantwoordelijk voor technische storingen, onderbrekingen, virussen of andere schadelijke elementen die kunnen resulteren in verlies van gegevens of andere schade aan uw computer- of communicatieapparatuur als gevolg van het gebruik van de Website.

Privacy

plinkocasinobe.click respecteert uw privacy en behandelt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid. Door de Website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in het Privacybeleid.

Het Privacybeleid van plinkocasinobe.click is te vinden op de website.